ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rs. 816.00
1 سال
Rs. 816.00
1 سال
Rs. 816.00
1 سال
.org
Rs. 1,152.00
1 سال
Rs. 1,152.00
1 سال
Rs. 1,152.00
1 سال
.net
Rs. 1,134.00
1 سال
Rs. 1,134.00
1 سال
Rs. 1,134.00
1 سال
.co.in
Rs. 420.00
1 سال
Rs. 420.00
1 سال
Rs. 420.00
1 سال
.in sale!
Rs. 570.00
1 سال
Rs. 570.00
1 سال
Rs. 570.00
1 سال
.org.in
Rs. 420.00
1 سال
Rs. 420.00
1 سال
Rs. 420.00
1 سال
.shop new!
Rs. 2,808.00
1 سال
Rs. 2,808.00
1 سال
Rs. 2,808.00
1 سال
.us
Rs. 780.00
1 سال
Rs. 780.00
1 سال
Rs. 780.00
1 سال
.co.uk
Rs. 720.00
1 سال
N/A
Rs. 750.00
1 سال
.live sale!
Rs. 1,962.00
1 سال
Rs. 1,962.00
1 سال
Rs. 1,962.00
1 سال
.biz
Rs. 1,458.00
1 سال
Rs. 1,458.00
1 سال
Rs. 1,458.00
1 سال
.blog
Rs. 2,340.00
1 سال
Rs. 2,340.00
1 سال
Rs. 2,340.00
1 سال
.ca
Rs. 1,218.00
1 سال
Rs. 1,218.00
1 سال
Rs. 1,218.00
1 سال
.club
Rs. 1,080.00
1 سال
Rs. 1,080.00
1 سال
Rs. 1,080.00
1 سال
.cn
Rs. 2,400.00
1 سال
Rs. 2,400.00
1 سال
Rs. 2,400.00
1 سال
.de
Rs. 654.00
1 سال
Rs. 654.00
1 سال
Rs. 690.00
1 سال
.eu
Rs. 624.00
1 سال
Rs. 624.00
1 سال
Rs. 624.00
1 سال
.icu
Rs. 654.00
1 سال
Rs. 654.00
1 سال
Rs. 654.00
1 سال
.info
Rs. 1,458.00
1 سال
Rs. 1,458.00
1 سال
Rs. 1,458.00
1 سال
.me
Rs. 2,244.00
1 سال
Rs. 2,244.00
1 سال
Rs. 2,244.00
1 سال
.mobi
Rs. 1,728.00
1 سال
Rs. 1,728.00
1 سال
Rs. 1,728.00
1 سال
.nl
Rs. 750.00
1 سال
Rs. 750.00
1 سال
Rs. 750.00
1 سال
.online
Rs. 2,940.00
1 سال
Rs. 2,940.00
1 سال
Rs. 2,058.00
1 سال
.ru
Rs. 420.00
1 سال
N/A
Rs. 450.00
1 سال
.site
Rs. 2,400.00
1 سال
Rs. 2,400.00
1 سال
Rs. 1,776.00
1 سال
.top
Rs. 750.00
1 سال
Rs. 750.00
1 سال
Rs. 750.00
1 سال
.uk
Rs. 720.00
1 سال
N/A
Rs. 720.00
1 سال
.vip
Rs. 1,218.00
1 سال
Rs. 1,218.00
1 سال
Rs. 1,218.00
1 سال
.xyz
Rs. 960.00
1 سال
Rs. 960.00
1 سال
Rs. 960.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains